Tři Věžičky

Zásady ochrany soukromí

 1. Osobní údaje jsou zpracovávány v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů (dále jen ZOOÚ), v platném znění. Správcem a zároveň zpracovatelem osobních údajů je Provozovatel.
 2. Provozovatel je oprávněn shromáždit, zpracovat a uložit osobní údaje Zákazníka, které jsou nezbytné zejména pro realizaci jeho obchodních závazků. Takto získané údaje jsou archivovány po dobu, která je nezbytná k účelu jejich zpracování, a nejsou poskytovány třetím stranám, jedná se zejména o elektronické adresy Zákazníků, kteří s Provozovatelem budou komunikovat e-mailem, informace osobní povahy, tedy zejména jméno Zákazníka, jeho adresu, název firmy, či fakturační údaje zadané pro potřeby Provozovatele ze strany Zákazník
 3. Zákazník má právo přístupu ke svým osobním údajům a právo na jejich odstranění či opravu, včetně dalších zákonných práv k těmto údajům. V takovémto případě je Provozovatel povinen na žádost Zákazníka jej písemně informovat o tom, v jakém rozsahu a pro jaký účel jsou jeho osobní údaje zpracovávány, kdo a jakým způsobem bude osobní údaje zpracovávat a komu mohou být osobní údaje zpřístupněny. Přesný rozsah informace definuje § 12 odst. 2 ZOOÚ.
 4. Uzavřením smlouvy dle čl. 2 Podmínek uděluje Zákazník současně souhlas k zasílání informací týkajících se obchodních nabídek Provozovatele, a to jak v písemné, tak v elektronické podobě. Souhlas může být kdykoliv odvolán písemnou formou na adresu sídla Provozovatele.
 5. Cookies
 6. Webové stránky www.trivezicky.cz a online služby s nimi spojené včetně Rezervačního systému (dále jen „Web“) mohou za účelem optimalizace služeb využívat tzv. cookies.
 7. Cookie je malý soubor, skládající se obvykle z písmen a číslic, který Provozovatel prostřednictvím internetového serveru posílá do souboru cookie prohlížeče na pevném disku počítače návštěvníka Webu. Na základě této skutečnosti dojde k rozpoznání zařízení návštěvníka Webu při opětovné návštěvě, a to jakmile dojde ke spojení mezi internetovým serverem a internetovým prohlížečem. Hlavním účelem cookies je umožnit internetovému serveru Provozovatele poskytnout návštěvníkům Webu prostředí, na které jsou dle svých posledních návštěv zvyklí, a to tak, aby Web byl pro uživatele více osobní a dokázal lépe reagovat na jeho individuální potřeby, např. automatické předvyplnění přihlašovacích údajů či jinou informaci.
 8. Na Webu Provozovatele jsou použity dva druhy cookies, a to (i) dočasné soubory cookies (session cookies), které se ukládají do souboru cookie prohlížeče návštěvníka Webu do doby, než ukončí práci s prohlížečem a (ii) trvalé soubory cookies (tracking cookies), které slouží pro snadnější a pohodlnější orientaci návštěvníků Webu a zůstávají uloženy v prohlížeči návštěvníka Webu mnohem déle (délka nastavení závisí na volbě nastavení internetového prohlížeče). Tyto permanentní cookies umožňují přesun informací na internetový server při každé návštěvě stránek.
 9. Bez ohledu na způsob použití však soubory cookies neshromažďují osobní určitelné identifikační údaje.
 10. Provozovatel na Webu provozuje pouze základní soubory cookies, které jsou nepostradatelné pro funkčnost Webu, a jsou vyjmuté ze Směrnice Evropského parlamentu a Rady č.2002/58/ES a nemusí být deaktivovány.
 11. Za používání cookies a shromažďování souvisejících informací je odpovědný Provozovatel, který může soubory cookies využít i za účelem propagace a optimalizace své marketingové komunikace, a to i realizované prostřednictvím inzerentů z řad třetích stran.
Nastavení cookies
Informace o cookies
Soubory cookies slouží ke zlepšení webových stránek, k zobrazování personalizovaného obsahu a k analýze údajů o návštěvnících. Technické cookies jsou pro chod webových stránek nezbytné - používáním webu s jejich využitím souhlasíte.
Technické cookies
vždy zapnuto
Zajišťují klíčové funkce webových stránek jako jsou zabezpečení, správa sítě, přístupnost a základní statistiky o návštěvnosti. Technické cookies můžete vypnout v nastavení svého prohlížeče, to však může negativně ovlivnit funkčnost webových stránek.
Výkonnostní cookies
Umožňují na základě vašich zájmů zobrazovat relevantní obsah a personalizované nabídky a reklamy na této stránce, na stránkách třetích stran a na sociálních sítích.
Analytická cookies
Nástroje třetích stran (například Google Analytics) umožňují zlepšovat fungování webových stránek pomocí informací o tom, jak stránky užíváte. Soubory cookies shromažďují tyto údaje způsobem, který neumožňuje přímou identifikaci.
Souhlasím
Uložit nastavení